عقاب معمولاً از ۷۶ تا ۸۹ سانتی متر از نوک منقار تا انتهای دم طول، واز ۳ تا ۶ کیلو وزن، وبالهایش دومتر بلندی دارد. سر عقاب بزرگ وپوشیده از پر است. چشمانی درشت دارد که هریک ازآنها در یک طرف سرش قرار دارد. از قدرت بینائی فراوان بهره مند می باشد. عقابها می توانند از فراز آسمانها شکار خود را ببینند واز نقاط بلند همچون صاعقه بر سر شکار نگون بخت فرود آیند. منقار نیرومند وتندی دارند. منقار عقاب طلائی به پنج سانتی متر می رسد. برخی از عقابها منقاری بزرگ تر دارند. رنگ وبال وطول وشکل عقابها از منطقه تا منطقهٔ دیگر اختلاف دارد به طوریکه در عقابهای آسیائی و اوروپائی وآمریکائی تفاوت آن نمایان است. عقابها باپاهایی نیرومند و به رنگ زرد و روشن دارند. عقابها برای درهم شکستن شکار خود از منقار وچنگال پاهای خود استفاده می کنند. پاهای عقاب طلائی پوشیده از پر (ریش)است، اما قسمت پائین پاها بدون پر می باشد.

محل زندگی

سر عقاب محل زندگی عقابها:علفزار و جنگل های زمین های پست وبر فراز کوه های بلند ونا هموار، ودر نقات دورد دست، ودر نقات تقریباً دست نخورده انسان زندگی می کنند. باپرها وبالهای بلند، عقاب می تواند به آسانی پرواز وشکار خود را از زمین بلند کند. عقاب گاه، با بالهای خود به شکار ضربه می زند. اما نمی تواند با بالهایش بجنگد. عقاب هنگام جنگ از منقار وپاهای نیرومند خود استفاده می کند، بیشتر عقابها قهوه ای رنگ و یا سیاه رنگ هستند. جوجه عقابها تا سن بلوغ خود که چهار سال طول می کشد پر وبال کامل ندارند.

ِسّن عقاب

بال عقابها معمولاً از ۲۵ تا ۳۵ سال تقریباً عمر می کنند، البته گاه تا ۴۵ سال و حتی بیشتر هم عمر کرده اند. قلمرو عقاب از پنجاه تا ۱۷۰ کیلومتر مربع پیش بینی کرده اند. آشیانه عقابها بیشتر بر فراز بلندی ها، بالای درختان بلند
وشکاف صخره ها وکوه های مرتفع وپرتگاه ها می باشد.

چشمان عقاب

شما امکان دارد به کسی که چشمان تیزی داشته باشد ، بگویید که چشمانت مثل عقاب می بیند ؛ ولی باید گفت این حرف اصلا صحت ندارد ! یک عقاب گر (Bald Eagle) که در حال پرواز بر فراز یک چمنزار است و در حال جستجوی موشهایی است که از روی برگها عبور می کنند ، قدرت دیدی حدودا 8برابر قویتر از ما دارد. ممکن است هنگامی که به سر یک عقاب نگاه می کنیم ، چشمانش به نظر کوچک بیایند؛ ولی قسمتی که ما می توانیم ببینیم ، در واقع قله یک کوه یخ است ! اندازه حقیقی کره چشم عقاب که درون جمجمه عقاب قرار گرفته است ، در مقایسه با استانداردهای انسانی بسیار بزرگ است و فضایی که اشغال می کند از مغز عقاب بیشتر است ! در درون این حدقه های چشم ، سلولهای حساس به نور قرار گرفته اند که تعدادشان از سلولهای انسانی بسیار بیشتر است.تعداد این سلولها در متراکم ترین منطقه درون چشم انسان ، حدود 200هزار عدد است.در حالی که این عدد در مورد عقاب به 5/1 میلیون بالغ می شود. همچنین چشمان عقاب نسبت به حرکت و تضاد حساس تر از رنگ اشیاست.این امر به این پرنده بلند پرواز کمک می کند که بتواند صیدش را از فاصله 2کیلومتری پیدا کند. یکی از نقاط ضعف چشمان عقاب این است که آنها درون جمجمه عقاب بی حرکت و ثابت هستند. به همین دلیل ، اگر عقاب بخواهد از زاویه دیگری به اشیا بنگرد، مجبور است سرش را بچرخاند. علاوه بر این ، دانشمندان تخمین می زنند که حدود 80درصد اطلاعاتی که عقابها از محیط اطرافشان دریافت می کنند، از طریق چشمانشان است و این امر اهمیت حسهای چشایی ، بویایی و لامسه را به حداقل کاهش می دهد. در واقع اگر شما سر یک عقاب را به وسیله چیزی بپوشانید، عقاب بلافاصله بیهوش می شود، چون مغزش به دلیل عدم ورود اطلاعات کافی از چشمانش ، از کار می افتد. همین پدیده ، پزشکان را قادر می سازد که بدون استفاده از مواد بیهوش کننده ، اعمال جراحی کوچک را روی عقابها انجام دهند. فقط کافی است که سر آنها را بپوشانند.